top of page

Jako firma Micro-Tech obsługujemy wiele kancelarii komorniczych, w których to codziennie automatyzowane są dziesiątki - o ile nie tysiące - czynności aby usprawnić sposób prowadzenia egzekucji. Programy te przede wszystkim eliminują potrzebę wyszukiwania ręcznie konkretnych spraw, automatycznie tworzą odpowiednie zestawienia dla wierzycieli czy samoczynnie wprowadzają dane na które pracownik poświęciłby wiele godzin. Wszystkie aplikacja są kompatybilne z bazą danych programu Kancelaria Komornika VAT.

Obsługa

Kancelarii Komorniczych

W ramach obsługi kancelarii komorniczej oferujemy obsługę informatyczną do A do Z. W porozumieniu z komornikiem pomagamy usprawnić informatyczną stronę kancelarii przy jak najmniejszych kosztach. Posiadamy ogromne doświadczenie zarówno w doborze sprzętu, konfigurację podstawowych i zaawansowanych usług wykorzystywanych w egzekucji komorniczej a także dostosujemy standardy w Twojej kancelarii do wymogów zgodnych z RODO. Do najważniejszych czynności zaliczają się:

 1. Dobór sprzętu komputerowego, instalacja i konfiguracja systemu, instalacja niezbędnych programów;

 2. Dobór i konfiguracja urządzeń peryferyjnych, tj. drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, telefony, centrale telefoniczne;

 3. Instalacja sieci; dobór i konfiguracja routera, rozmieszczenie switchy sieciowych; konfiguracja routera do pracy zdalnej; pomoc przy doborze łącza internetowego;

 4. Dobór, instalacja i konfiguracja drukarek; współpraca z firmą świadczącą usługi drukowania i dzierżawy urządzeń;

 5. Dostosowanie infrastruktury informatycznej i zasad do wymagań zgodnych z RODO;

 6. Wdrożenie oraz pomoc przy załatwianiu dostępów do zewnętrznych systemów informatycznych, tj: ZUS, OGNIVO, E-sąd, CEPIK, CEIDG, PESELNET, EKW, ePuap, Komornik Online i inne;

 7. Dobór i konfiguracja laptopów dla pracowników, konfiguracja sprzętu do pracy zdalnej;

 8. Szyfrowanie pendrivów i dysków twardych kluczowych stanowisk, tj. laptopy;

 9. Optymalizacja pracy; tworzenie programów usprawniających czynności pracowników (tzw. "klikacze");

 10. Informacyjna strona internetowa z formularzem kontaktowym;

 11. Pakiet aplikacji automatyzujących pracę kancelarii.

Tak naprawdę nie ma dwóch identycznych schematów prowadzenia kancelarii - każdy z nich jest indywidualny i wymaga indywidualnych rozwiązań - dlatego razem dostosujemy je do jak najbardziej optymalnej pracy.

Dekretator - aplikacja niemalże obowiązkowa w każdej kancelarii komorniczej. Służy do wyszukiwania uciążliwych do znalezienia spraw w których nie zostały wykonane odpowiednie czynności, jak np. brak zajęcia RB po pozytywnej odpowiedzi z OGNIVO czy brak zajęcia po pozytywnej odpowiedzi z ZUS. 

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Generator zapytań do banków spółdzielczych - kolejna obowiązkowa w każdej kancelarii aplikacja. Służy do automatycznego generowania zapytań do banków spółdzielczych poprzez platformę OGNIVO - w zależności od odległości banku od miejsca zamieszkania dłużnika. 

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

ZEDENPE - program służący do automatycznego eksportu pism wysyłanych przez platformę ePuap (do Urzędów Skarbowych, KRUS-ów itp.), ich segregację oraz wysyłkę przez tę właśnie platformę. Aplikacja dodaje również do spraw skany potwierdzeń wysłania pism do poszczególnych urzędów.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

EPU Reminder - program częściowo automatyzujący wysyłanie próśb do innych komorników w celu "odhaczenia" spraw na platformie e-sąd. Posiada "samouczącą" się bazę Kancelarii wraz z ich adresami email.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

Aplikacje do zestawień - posiadamy dziesiątki programów do tworzenia automatycznych zestawień dla wierzycieli aby pracownicy nie musieli tracić cennego czasu tworząc regularnie wymagane przez wierzycieli zestawienia. Wystarczy uruchomić taki program, podać niezbędne dane (np, zakres czasowy generowanego zestawienia) a program sam tworzy gotowy plik .xls gotowy do wysłania do wierzyciela.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

...i wiele wiele innych - przekonaj się sam! Skontaktuj się z nami - szczegóły w zakładce Kontakt

Lista aplikacji

bottom of page