top of page
logo _ZEDENPE.png

Aplikacja ta umożliwia automatyczny eksport dokumentów zaadresowanych do urzędów skarbowych, ich posortowanie, grupowanie i pakowanie oraz automatyczną wysyłkę przez platformę ePuap.

ZEDENPE

Opis aplikacji

ZEDENPE - czyli "Zwykły eksporter dokumentów elektronicznych na platformę ePuap". Program ten automatyzuje uciążliwy proces regularnej wysyłki elektronicznych dokumentów do urzędów skarbowych, dodaje odpowiednie potwierdzenia - specjalnie po to, abyś miał więcej czasu na inne, ważne czynności egzekucyjne.

Jak działa program?

1) Na początku program eksportuje z aplikacji Kancelaria Komornika - VAT wszystkie pisma zaadresowane do Urzędów Skarbowych z danego okresu czasowego do plików .pdf  na komputerze.

OknoGlowne.jpg

2) W kolejnym kroku komornik musi za pomocą swojego podpisu kwalifikowanego podpisać wszystkie pliki (np. przez aplikację Szafir 2.0).

3) Następnie program grupuje wszystkie wyeksportowane pisma na poszczególne urzędy skarbowe oraz pakuje je w paczki 7z.

4) Ostatnim krokiem jest automatyczna wysyłka paczek do odpowiednich urzędów skarbowych. Aplikacja sama loguje się na portal ePuap, wybiera załącznik, urząd, wysyła go a na końcu dodaje potwierdzenie (UPP) do odpowiednich spraw a także ustawia datę wysyłki.

bottom of page