top of page
logo _dekretator.png

Aplikacja ta jest niemalże obowiązkowa w każdej kancelarii komorniczej. Służy do wyszukiwania uciążliwych do znalezienia spraw w których nie zostały wykonane odpowiednie czynności, pracownik pominął pewne pisma czy wierzyciel nie uiścił zaliczki.

Dekretator

Opis aplikacji

Podstawowa funkcjonalność programu pozwala wyszukiwać sprawy które:

 • posiadają pozytywną odpowiedź z systemu OGNIVO a w których nie zostało wygenerowane zajęcie rachunku bankowego;

dekretator_okno.jpg
 • posiadają pozytywną odpowiedź z ZUS a nie zostało zrobione żadne związane z nią zajęcie;

 • zostało utworzone zapytanie do ZUS a nadal nie ma odpowiedzi;

 • została uiszczona zaliczka a brak zapytania do ZUS;

 • sprawy, w których były regularne wpłaty a od dłuższego czasu brak jakichkolwiek potrąceń;

 • sprawy umorzone, w których nie zostały uchylone zajęcia rachunków bankowych;

 • brak scalonego tzw. "wierzyciela masowego";

 • sprawy, w których dłużnik w zadanym miesiącu i roku osiągnie wiek emerytalny;

 • sprawy, w których jest wydane prawomocne już postanowienie o przekazaniu a brak czynności przesłania akt w ślad za postanowieniem;

 • sprawy spłacone, w których pozostały koszty do zapłaty;

 • sprawy, w których nie ma zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Poniżej przykładowe okno wynikowe wyświetlające sprawy, w których bank odpowiedział pozytywnie a nie zostało utworzone zajęcie rachunku bankowego w sprawie

kir.jpg

Galeria programu

Dekretator - wybór zakładek
Dekretator - wyszukiwanie sygnatur
Dekretator - dodatkowe ustawienia zakładki "Nowy emeryt"
Dekretator - prezentacja danych zakładki
Dekretator - dodatkowe ustawienia zakładki "Zatrzymane wpłaty"
bottom of page