top of page
generatorZajecBS.png

Aplikacja ta umożliwia automatyczne wygenerowanie zapytań do OGNIVO do wszystkich banków spółdzielczych znajdujących się w obrębie miejsca zamieszkania dłużnika. Zawiera listę ponad 550 banków na terenie całego kraju.

Generator zapytań

do banków spółdzielczych

Opis aplikacji

Podstawowa funkcjonalność programu pozwala wygenerować w zadanym zakresie spraw zapytania do banków spółdzielczych. Zakres poszukiwań określa użytkownik. Dostępne zakresy poszukiwania to: 

  • gmina - wyszukuje banki spółdzielcze znajdujące się w obrębie tej samej gminy co adres zamieszkania dłużnika;

okno1.jpg
  • powiat - j.w.

  • rejon - j.w.

  • rejon + sąsiednie rejony - przeszukiwany jest cały rejon miejsca zamieszkania dłużnika oraz dodatkowo wszystkie sąsiadujące z nim rejony (najbardziej optymalny wariant);

  • województwo - wyszukuje wszystkie banki w całym województwie dłużnika;

  • cały kraj - ten wariant sprawi, że program wygeneruje zapytania do WSZYSTKICH banków spółdzielczych jakie posiada w swojej bazie.

Naturalnie im większy zakres poszukiwań - tym więcej zapytań do banków program wygeneruje i tym samym wzrasta szansa na odnalezienie rachunku bankowego dłużnika wśród banków spółdzielczych.

Po odszukaniu i wygenerowaniu zapytań - zapytania te wysyłane są z programu tak jak normalne zapytania do KIRu na platformę OGNIVO.

Poniżej przykładowe okno wynikowe wyświetlające dopasowane do odpowiednich spraw odpowiadające im banki spółdzielcze znajdujące się w rejonie lub w sąsiednim rejonie miejsca zamieszkania dłużnika.

Dopasowane banki
bottom of page